Obsługiwane płatności

Regulamin wypożyczenia roweru

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

Wypożyczane rowery są własnością firmy "Grześkowiak S.C.” zwaną dalej Wypożyczalnią. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.

1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią , podpisać Umowę Wypożyczenia Roweru i Regulamin co potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zaakceptowanie jego treści oraz przyjęcie roweru sprawnego technicznie.

2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnych dokumentów tożsamości ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane potrzebne do wypisania umowy.

3. Pracownik ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry według cennika

5. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

6. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

7. Minimalny czas wypożyczenia roweru to 3 dni.

8. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Rowery należy zwrócić w należytej czystości. Jeżeli zwracany rower nie jest czysty, Wypożyczający ponosi koszty czyszczenia roweru(15zł). Zabrania się mycia roweru myjką ciśnieniową!

10. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według faktury okazanej przez Wypożyczalnię.

12. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

13. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

14. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnie.

15. Rower wraz z wyposażeniem należy zwrócić w niezmienionym stanie w deklarowanym terminie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować Wypożyczalnię telefonicznie pod numerem telefonu : 22 613 39 57. najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy.

16. Za każdą rozpoczętą dobę nieuzgodnionego przedłużenia wypożyczenia roweru naliczana zostanie opłata w wysokości 100,-zł ( sto zł )

17. Jeśli w ciągu dwóch dni od deklarowanego czasu zwrotu nie uzyskamy informacji o chęci przedłużenia wypożyczenia sprzętu od Wypożyczającego sprawa kierowana będzie na Policję.

18. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

 

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:1c8079872b106c862ae5406ec3aef08f#0}
Click Shop | Hosting home.pl